Навчальні дисципліни

Обов’язкові компоненти ОП

Ділова іноземна мова

Інтелектуальна власність

Структурне проектування та безпека транспортних засобів

Гібридні структури електромеханічних тягових систем 

Гібридні структури електромеханічних тягових систем (Курсовий проект)

Перетворювачі електричної енергії транспортних засобів

Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів 

Системи накопичення електричної енергії

Практика науково-дослідна

Системи керування тяговими електроприводами

Системи керування тяговими електроприводами (Курсовий проект)

Кваліфікаційна робота

Державний екзамен по захисту магістрів

Вибіркові компоненти ОП

Замкнені системи керування

Цифрові системи керування електроприводом транспортних засобів

Пристрої цифрової електроніки електричного транспорту

Організація експлуатації міського електротранспорту

Правила улаштування і безпечної експлуатації електротранспорту

Проектування сучасних систем електропостачання транспорту

Теорія електричної тяги

Математичні методи і програми дослідження електромеханічних тягових систем

Проектування та експлуатація технологічного обладнання електротранспорту

Автоматизація енергетичних систем

Системи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв

Мікросхемотехніка та мікропроцесорні пристрої

Технологія Vehicle-to-grid

Моніторинг стану тягового електрообладнання

Технічна експлуатація електрорухомого складу

Безпека руху і гальмівні системи в транспорті

Методика викладання дисципліни за фахом

Основи наукових досліджень

Основи робототехніки

Проектування мікропроцесорних систем

Моделювання енергоефективних систем керування тяговими комплексами

Надійність експлуатації електроустановок

Структурно-аналітичне моделювання режимів електроспоживання промислових установок

Нейронні мережі в системах управління

Банк вибіркових дисциплін