Навчальні дисципліни

Нормативні компоненти (обов`язкові дисципліни)

Філософія науки і інновації
Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії
Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі
Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень
Викладацька практика
Іноземна мова для академічних та наукових цілей
Іноземна мова наукової комунікації
Ідентифікація та моделювання складних електромеханічних систем
Енергоефективність систем та комплексів
Системи генерації та передачі електричної енергії

Перелік вибіркових дисциплін

Електромеханічні системи з відновлювальними джерелами енергії
Електропостачання та електробезпека електрообладнання потужних технологічних і технічних комплексів. Проблеми, перспективи
Електромехатронні, робототехнічні системи
Керування мехатронними системами
Системи діагностики, контролю та захисту
Компенсація реактивної потужності та електромагнітна сумісність електротехнічного обладнання
Автономні системи електроживлення стаціонарних та рухомих об’єктів
Гнучкі виробничі комплекси з різними видами сучасних електромеханічних систем
Мережі електропостачання з розподіленою генерацією
Дисципліна з іншої освітньої програми

Бінарне заняття