Аспірантура

Аспірантура та докторантура — основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів.
В Україні аспірантура та докторантура відкривається при вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, де є кваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасна науково-дослідна, експериментальна та матеріальна база.
Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна).
Під час навчання аспіранти оволодівають методами наукового дослідження, складають кандидатські іспити та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи. В Україні кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови (на вибір), спеціальності (в залежності від спеціальності, за якою готується дисертація). Зараховані в аспірантуру з відривом від виробництва за державним замовленням одержують державну стипендію (аспіранти, зараховані за контрактом не мають права на отримання державної стипендії). Після закінчення терміну навчання аспіранти мають закінчити роботу над кандидатською дисертацією й подати її до захисту.
До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.
Результатом трирічної діяльності докторанта стає наукова робота на здобуття ступеня доктора наук, та після привселюдного захисту роботи, затвердження її ВАК України, а також присвоєння наукового ступеня. Вступити до докторантури може громадянин України, який має ступінь кандидата наук, не раніше, ніж через 5 років після захисту відповідної дисертації.

Контакти відділу аспірантури

Завідувач аспірантури та докторантури: к.пед.н. Грищенко Світлана Миколаївна

вул. Віталія Матусевича,11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Електронна адреса для листування: aspirodoc@knu.edu.ua

Facebook

Тел. +38 056 409 61 30 (кімн. 350)

Час прийому:

  • Понеділок  08.30 – 17.00
  • Вівторок     08.30 – 17.00
  • Середа        08.30 – 17.00
  • Четвер        08.30 – 17.00
  • П’ятниця     08.30 – 17.00
  • Обідня перерва з 12.30. до 13.00.