Освітньо-наукова програма

ОСВІТНЬОНАУКОВА ПРОГРАМА
Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень.
Ступінь вищої освіти доктор філософії.
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Проект освітньо-науковой програми

Таблиця відповідності викладачів дисциплінам, які викладають по ОНП 141

Зробимо це разом.
Хочете покращити освітньо-професійну програму, внеси свої пропозиції та зауваження в анкету або надішли лист на нашу електронну адресу: aespt@knu.edu.ua
Анкета для пропозицій.