Сінчук Олег Миколайович

Доктор технічних наук, професор.

З 2013 р. завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті. За час наукової роботи підготував трьох докторів технічних наук та 12 кандидатів технічних наук. Керує науковою школою по теорії та практиці створення електроенергоефективних тягових електромеханічних систем та комплексів.

Автор 61-го винаходу (28 авторських свідоцтва та 33 патенти України, Росії), більше ніж 400 публікацій, серед яких 26 монографій, 3 підручника, 46 навчальних і методичних посібників та 354 наукових статей.
Член спеціалізованих рад по захисту дисертаційних робіт: у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» та Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського та Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазоряна. Член міжнародної асоціації інженерів-електриків та Українського асоціації інженерів-електриків. Дійсний член академії гірничих наук України.

В різні роки був депутатом ряду скликань Криворізької міської та ряду районних рад міста. Є науковим консультантом з проблем ефективного використання електричної енергії в ПАО «Криворізький залізорудний комбінат», ПАО «Електромашина» (м. Харків) та ЧАТ ПКФ «Амплітуда» (м. Донецьк).
Наукові розробки по системам керування електроенергоефективними електротехнічними комплексами втілені в практичних розробках ряду вітчизняних та закордонних фірм Швеції, Росії, Польші.

За високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців проф. Сінчука О. М. було нагороджено відзнакою Президента України Ювілейною медаллю «25 років незалежності України» (2016 р.) та знаком Міністерства науки і освіти України «За наукові досягнення». (2008 р.).

За активну громадську діяльність нагороджений нагрудним знаком «За заслуги перед містом» (2015 р.), та рядом почесних грамот міста та області.

Персональна сторінка у Scopus

Персональна сторінка у Google Академії

ORCID iD

Патенти

Сінчук Олег Миколаєвич
На міжнародній науково-практичній конференції 2018

70 років професору Сінчуку Олегу Миколайовичю