Договори про співпрацю

Вищі навчальні заклади

Центрально український національний
технічний університе
т

Науково-дослідні інститути

НДПКІ “Молнія” НТУ “ХПІ”

Промислові підприємстві та організацій