Навчальний план

Навчальні плани
Згалузі знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
третій (освітньо-науковий) рівень, ступінь доктор філософії

2016 рік

2018 рік

2020 рік