Анкетування

Опитування є формою участі студентів у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання»!

Опитування здобувачів вищої освіти є АНОНІМНИМ. Та відбувається один раз на рік.

Результати анкетування здобувачів