Опитування

Рекомендації щодо покращення підготовки фахівців в Університеті

Результати анкетування зберігаються в Центрі забезпечення якості вищої освіти КНУ.

► Результати анкетування “Дистанційне навчання очима науково-педагогічних працівників”
► Результати анкетування “Дистанційне навчання очима здобувачів вищої освіти”
► Результати анкетування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
► Результати анкетування “Дистанційне навчання очима науково-педагогічних працівників”
► Результати анкетування “Дистанційне навчання очима здобувачів вищої освіти”

 З 24.09.20 р. по 30.09.20 р. було проведено анкетування серед здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 103 «Геологія», 136 «Металургія», 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за тематичними напрямами:►Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету;►Реалізація студентоцентрованого підходу в навчанні;►Освітнє середовище здобувачів вищої освіти;►Урегулювання конфліктних ситуацій;►Проходження практики здобувачами вищої освіти (беруть участь в опитуванні лише здобувачі, які проходили практику);►Контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти;►Академічна мобільність здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету.З 10.02.21 р. по 22.03.21 р. було проведено анкетування серед здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету за тематичними напрямами:

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти;
Реалізація студентоцентрованого підходу в навчанні;
Освітнє середовище здобувачів вищої освіти;
Контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти;

2022 рік

Звіт результатів оцінювання відкритих лекційних та практичних занять
Організація освітнього процесу в аспірантурі
Моніторингове дослідження адаптації здобувачів вищої освіти

2023 рік .У 2023 році було проведено анкетування серед здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету за тематичними напрямами:

Анкета “Академічна мобільність”

Анкета “Реалізація студентоцентрованого підходу в навчанні”

Анкета “Освітнє середовище здобувачів вищої освіти”

Анкета “Урегулювання конфліктних ситуацій”

Анкета “Куратор очима студентів”