Опитування

Опитування є формою участі студентів у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання»!

Опитування здобувачів вищої освіти є АНОНІМНИМ. Та відбувається один раз на рік.

Результати опитування здобувачів вищої освіти враховується з напрямків:

  • оцінювання освітньої програми (ОП);
  • оцінювання завантаженості здобувачів вищої освіти;
  • оцінювання запобігання та урегулювання конфлікту інтересів здобувачів вищої освіти;
  • врахування потреб та інтересів здобувачів при створенні освітнього середовища.
  • забезпечення організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти

Щоб пройти анкетування необхідно:

  • заповнити анкету в паперовому вигляді. Та передати відповідальному на кафедрі.