Вступ до магістратури

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті готує магістрів за такими напрямками:

  • «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
  • «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів»
Випуск 2019 року

Програми підготовки до фахового випробування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

У 2020 році реєстрація для проходження єдиного вступного іспиту з іноземної мови триватиме

з 12 травня до 5 червня 2020 року.

Так, для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії:

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу або документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).