Абітурієнту

Кафедра АЕСПТ забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за різними формами навчання (денна, заочна та скорочена) за спеціальністю: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Спеціалізації:

  1. Автоматизація та електропривод гірничо-металургійного виробництва
  2. Автоматизований електропривод промислових та житлово-комунальних споруд
  3. Електротехнічні комплекси та системи транспортних засобів

Випускники, які одержали:

– диплом бакалавра (4 роки навчання на базі середньої освіти; 3 роки на базі технікуму) та здобули кваліфікацію бакалавра, мають право на продовження навчання за фахом у ДВНЗ «КНУ» та в інших ВНЗ;

– диплом спеціаліста (1 рік навчання) та здобули кваліфікацію інженера, можуть продовжити навчання в магістратурі за фахом у ДВНЗ «КНУ» та в інших ВНЗ;

– диплом магістра (1,5 роки навчання) та здобули кваліфікацію магістра, можуть продовжити навчання та підготовку дисертацій через аспірантуру (з відривом та без відриву від виробництва) за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.

Для участі в конкурсі на вступ необхідно подати сертифікати по предметам:

  1. Українська мова та література
  2. Математика
  3. Фізика, або географія, або іноземна мова.

Сертифікати минулих років не є дійсними.

  • Випускників технікумів та коледжів, що мають намір поступати на споріднені спеціальності проходять тестування. Строк навчання до рівня бакалавр – 3 роки, спеціаліст або магістр – 4 роки.
  • Після зачислення на контрактне місце та закінчення першого курсу можливо перевестись на бюджетне місце за умови, що протягом першого курсу в групі вивільняться бюджетні місця, а ви продемонструєте певні успіхи в навчанні.
  • Якщо Ви вже маєте повну вищу освіту з іншої спеціальності (технічної чи нетехнічної) існує можливість отримання другої вищої освіти. Строк навчання – 3 роки.